Kayıtlar

(-ㄹ 수 있다 ) - abil\ebil (-못) - amaz\emez

-ㄹ 수 있다 -ABİL\EBİL   Fiil kökü ünlü ile bittiğinde -ㄹ 수 있다 , ünsüzle bittiğinde -을 수 있다 kullanılır.
Birinin yeteneği hakkında söylerken  -(으)ㄹ 줄 압니다   ile de kullanılabilir.

Ben yardım edebilirim. 나는 돕을 수 있어요.
Şimdi şarkı söyleyebilirim. 나는 지금 노래할 수 있어요.
Bu hafta sınav olabilirsin. 너는 이번 주 시험할 수 있어요.


- 못 -AMAZ\EMEZ 

  Fiil önüne konulan imkansız veya yeteneksiz anlamlı olumsuz zarftır.
 -ㄹ 수 없다/-지 못하다 da aynı anlamı ifade eder.
Birinin yeteneği hakkında söylerken -(으)ㄹ 줄 모릅니다/-(으)ㄹ 몰라요  ile de kullanılabilir.

C \ Ç Harfi ile Başlayan Korece Fiiller

* C *
Cevap vermek: 대답하다

* Ç *
Çalmak: 훔치다/연주하다
Çekmek:당기다
Çıkmak:나가다
Çizmek:선을 긋다
Çözmek:풀다
Çalışmak: 일하다

K harfi ile başlayan korece kelimeler

1-EVİM-Oturma Odası

KELİME

OTURMA ODASI:거실
TELEVİZYON:텔레비전
BİLGİSAYAR:컴퓨터
PERDE:커튼
MOBİLYA:가구
CAM:유리
PENCERE:창문
HALI:카펫
KOLTUK:안락의자
DOLAP:찬장
SEHPA:커피 테이블
KLİMA:에어컨
RADYATÖR(PETEK):방열기
AYNA:거울
DUVAR:벽
AVİZE:샹들리에
DUVAR SAATİ:벽시계
TABLO:화판
TAVAN:천장
KAPI:문
PARKE:쪽모이 세공을 한 마루
KUMANDA:명령
PRİZ:콘센트
BALKON:발코니
MODEM:모뎀
SEDİR(KANEPE):소파
YATAK SEDİR(ÇEKYAT):소파겸용 침대
IŞIK ANAHTARI:전등 스위치
DUVAR KAĞIDI:벽지
KİTAPLIK:책장
ÇEKMECE RAFLARI:서람장
LAMBA:전등


FİİLLER


OTURMAK:앉다
KALKMAK:일어나다
İZLEMEK-BAKMAK:보다
OKUMAK:읽다
YAZMAK:쓰다
ARAŞTIRMAK:연구하다
AÇMAK:열다
KAPATMAK:닫다
DİNLEMEK:듣다
UYUKLAMAK:깜빡 잠이 들다
UYUTMAK:잠 재우다
KONUŞMAK:말하다
UZANMAK:눕다
DİNLENMEK:쉬다
OTURTMAK:앉히다

58- Vücudun bölümleri

Resim

를(LEL) - 내 맘이 그게 아닌데

Resim
따라 불러보아요~ ♪

내 맘이 그게 아닌데 
또 다시 널 슬퍼하게 하고
내 맘도 그게 아닌데 
한 번도 널 미워한 적 없어
우리 사랑이 변치 않게 
언제나 웃게 될 수 있기를 
고마워

Jang Jae İn- Auditory hallucination

Resim
Blogumun üyesi olan DARK SAGA 'nın isteği üzerine Jang Jae İn- Auditory hallucination  :D