Kayıtlar

Haziran, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

(-ㄹ 수 있다 ) - abil\ebil (-못) - amaz\emez

-ㄹ 수 있다 -ABİL\EBİL   Fiil kökü ünlü ile bittiğinde -ㄹ 수 있다 , ünsüzle bittiğinde -을 수 있다 kullanılır.
Birinin yeteneği hakkında söylerken  -(으)ㄹ 줄 압니다   ile de kullanılabilir.

Ben yardım edebilirim. 나는 돕을 수 있어요.
Şimdi şarkı söyleyebilirim. 나는 지금 노래할 수 있어요.
Bu hafta sınav olabilirsin. 너는 이번 주 시험할 수 있어요.


- 못 -AMAZ\EMEZ 

  Fiil önüne konulan imkansız veya yeteneksiz anlamlı olumsuz zarftır.
 -ㄹ 수 없다/-지 못하다 da aynı anlamı ifade eder.
Birinin yeteneği hakkında söylerken -(으)ㄹ 줄 모릅니다/-(으)ㄹ 몰라요  ile de kullanılabilir.