Korece Orta Seviyede Geçmiş ZamanGeçmiş zaman cümle sonu ekidir.Fiilin kökündeki ünlü -아 -오 ise -았 diğer harf veya sessiz harfle biterse -었 eklenir.Örnek:

전에는 의사였어요. Önceleri doktordum.

오늘은 집에 갔어요. Bugün eve gittim.

그 사람은 여기에 왔어요? O kişi buraya geldi mi?

너는 한국에 누구하고 만났어요? Sen korede kiminle görüştün?

세다는 식당에 있었어요. Seda lokantada var mıydı?

동생은 음식 먹었어요? Kardeşim yemek yedin mi?

아기는 울었어요. Bebek ağladı.

나는 군대였어요. Ben askerdim.

어제는 그림 봤어요. Dün resim gördüm.

나는 처음 사랑했어요. Ilk defa sevdim.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Korece Sesli harfler

Korecede Kelimeler Nasıl Yazılmalı?