Korece Sayılar (숫자)


Sayılar :D
korecede iki sayı sistemi vardır.Korece ve çince olmak üzere ikiye ayrılır.bunların hangi durumlarda kullanıldığını sonraki derslerimizde anlatacağım:D
 korece sayı                çince sayı(hanca)

0 - 영 (yeong)
1 - 하나 (ha-na)---------    일
2 - 둘 (dul)---------------    이
3 - 셋 (set)----------------    삼
4 - 넷 (net)----------------   사
5 - 다섯 (ta-seot)---------  오
6 - 여섯 (yeo-seot)-----    육
7 - 일곱 (il-gob)----------  칠
8 - 여덟 (yeo-deor)------  팔
9 - 아홉 (a-hob)----------   구
10 - 열 (yeor)--------------  십
11 - 열 하나 (yeor hana)--십일
12 - 열 둘 (yeor dul)-----  십이
13 - 열 셋------------------- 십삼
14 - 열 넷
15 - 열다섯
16 - 열 여섯
17 - 열 일곱
18 - 열 여덟
19 - 열 아홉
20 - 스물 (sı-mul)--------- 이십
21 - 스물 하나-----------   이십일
22 - 스물 둘
23 - 스물 셋
24 - 스물 넷
25 - 스물 다섯
26 - 스물 여섯
27 - 스물 일곱
28 - 스물 여덟
29 - 스물 아홉
30 - 서른 (seo-rın)-------- 삼십
40 - 마흔 (ma-hın)---------사십
50 - 쉰(şin)------------------오십
60 - 예순(ye-sun)----------육십
70 - 일흔(ir-hın)-----------칠십
80 - 여든(yeo-dın)--------팔십
90 - 아흔 (a-hın)----------구십

100 - 백 (bek)------------- 백
200 - 이백 (i-bek)
300 - 삼백 (sam-bek)
400 - 사백 (sa-bek)
500 - 오백 (o-bek)
600 - 육백 (yuk-bek)
700 - 칠백 (çil-bek)
800 - 팔백 (pal-bek)
900 - 구백 (gu-bek)

1 000 - 천 (çon)---------- 천
2 000 - 이천
3 000 - 삼천
4 000 - 사천
5 000 - 오천
6 000 - 육천
7 000 - 칠천
8 000 - 팔천
9 000 - 구천


10 000 - 만(man)---------만
20 000 - 이만
30 000 - 삼만
40 000 - 사만
50 000 - 오만
60 000 - 육만
70 000 - 칠만
80 000 - 팔만
90 000 - 구만


1 000 000 - 백만 (bek-man)---백만
2 000 000 - 이백만
3 000 000 - 삼백만
4 000 000 - 사백만
5 000 000 - 오백만
6 000 000 - 육백만
7 000 000 - 칠백만
8 000 000 - 팔백만
9 000 000 - 구백만
10 000 000 - 천만


1 000 000 000 - 십억 (şib-eok)
2 000 000 000 - 이십억
3 000 000 000 - 삼십억
4 000 000 000 - 사십억
5 000 000 000 - 오십억
6 000 000 000 - 육십억
7 000 000 000 - 칠십억
8 000 000 000 - 팔십억
9 000 000 000 - 구십억
 SIRA SAYILARI (서수)
Birinci - 섯 번째 (çot bonce)
Ikinci - 두 번째 (du bonce)
üçüncü - 세 번째 (se bonce)
dördüncü 네 번째
beşinci 다섯 번째
altıncı 여섯번째
yedinci 일곱번째
sekizinci 여덟번째
dokuzuncu 아홉번째
onuncu 열번째


on birinci 열 한번째
on ikinci 열 두번째
on üçüncü 열 세번째
on dördüncü 열 네번째
on beşinci 열 다섯번째
on altıncı 열 여섯번째
on yedinci 열 일곱번째
on sekizinci 열여덟번째
on dokuzuncu 열 아홉번째


yirminci 스무 번째
yirmi birinci 스물 한번째
yirmi ikinci 스물 두번째


otuzuncu 서른번째
kırkıncı 마흔번째
ellinci 쉰번째
altmışıncı 예순번째
yetmişinci 일흔번째
sekseninci 여든번째
doksanıncı 아흔번째
yüzüncü 백번째
bininci 천번째


Yorumlar

 1. Birinci çot mu sot mu ? :?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. fazla geldi çok zoorr gibi duruyorr :( cerencim dersler bitti mi bak bu derse kadar geldim

   Sil
  2. merve nur Birinci Çot(çotbonçe)diye okunuyor..biyolog09 dersler daha bitmedi daha çok ders var ama bugünlerde çok meşgul olduğum için blogla ilgilenemiyorum ama fırsat buldukça konu ekliyorum:D

   Sil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Korece Sesli harfler

Korecede Kelimeler Nasıl Yazılmalı?