Ders 4:ALIŞTIRMA CEVAPLARI


               
                       Biraz geçte olsa cevapları ekledim arkadaşlar :D                                                     - ALIŞTIRMA CEVAPLARI-

Şu kalem mi? 저것 ,연필
Hayır,kalem değildir.Tükenmez kalemdir.볼펜
  
저것은 연필입니까?
아니오.연필이 아닙니다.볼펜입니다.
                                                                    
O sandalye mi?그것 , 의자
Hayır,sandalye değildir.Masadır. 책 상


저것은 의자입니까?
아니오,의자가 아닙니다.책상입니다.
                                                                     
Burası seul mu?이곳 , 서울
Hayır,seul değildir.Busandır. 부산

이곳은 서울입니까?
아니오,서울이 아닙니다.부산입니다. 
                                                                  
Orası otel mi? 호텔
Hayır,otel değildir.Lokantadır.식당
그곳은 호텔입니까?
아니오,호텔이 아닙니다.식당입니다.
                                                                 
Şurası havalimanı mı?공항
Hayır,havalimanı değildir.Otagardır. 터미널

저곳은 공항입니까?
아니오,공항이 아닙니다.터미널입니다.
                                                                     
Bu anneniz mi?이분 , 어머님
Hayır,annem değil.teyzemdir .어머니 ,이모

이분은 어머님입니까?
아니오,어머니가 아닙니다.이모입니다.

                                                                      
şu ağabeyiniz mi?저분,형님
Şu ağabeyim değil.Amcamdır.형 , 삼촌

저분은 형님입니까?
아니오.형이 아닙니다.삼촌입니다.
                                                              
O küçük kardeşiniz mi?그 사람 ,동생
Hayır küçük  kardeşim değil.Arkadaşımdır.친구

그 사람은 동생입니까?
아니오,동생이 아닙니다.친구입니다.
                                                                   
Bu sizinki mi?선생님 것
Hayır,benimki değil.Anneminki.제 것 ,어머님 것

이것은 선생님 것입니까?
아니오,제것이 아닙니다.어머님 것입니다.
                                                                            

                                                                            

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Korece Sesli harfler

Korecede Kelimeler Nasıl Yazılmalı?