Kayıtlar

Şubat, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Korece Orta Seviyede Gelecek Zaman(-ㄹ/을 거에요)

Korece orta seviyede Gelecek zamanı ifade eden son eklerden biridir.Yapacak edecek anlamı vardır.

Korece Orta Seviyede Geçmiş Zaman

Geçmiş zaman cümle sonu ekidir.Fiilin kökündeki ünlü -아 -오 ise -았 diğer harf veya sessiz harfle biterse -었 eklenir.