Korece Gelecek zaman son eki


         
       

         NOT: gelecek zamanda kullanılan birkaç son ek var.aşağıda anlattığım onlardan birisi:D


                              GELECEK ZAMAN SON EKİ

             Gelecek anlamındadır.

Fiilin kökü ünlü ile biterse -ㄹ 겁니다 , ünsüz ile biterse - 을 겁니다 kullanılır.
가다 - 갈 겁니다.

오다 - 올 겁니다.

만나다 - 만날 겁니다.

자다 - 잘 겁니다.

찿다 - 찿을 겁니다.

마시다 - 마실 겁니다.

하다 - 할 겁니다.
                             ALIŞTIRMA_

yarın nereye gideceksiniz?--내일 어디에 갈 겁니까?gelecek misiniz?-----------올 겁니까?
eve geleceğim.------------집에 올 겁니다.
sigara içecek misiniz?------담배 필 겁니까?
seni bekleyeceğim.---------너를 기다릴 겁니다.
yiyeceğim.-----------------먹을 겁니다

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Korece Sesli harfler

Korecede Kelimeler Nasıl Yazılmalı?